logo eduetka

WebQuest

ús de la web com a recurs didàctic

Introducción

la web actualment es un dels més importants recursos que té al seu abast el formador.

De la web 1.0, fent servir el web com una gran biblioteca, hem passat a la 2.0 on tot es pot compartir i comentar i ja es parla de la 3.0 i 4.0
El docent de formació per a l''ocupació ha de fer servir el web com a entorn personal d'aprenetatge i ha de saber acompanyar als seus alumnes a crear i definir el seu.

Area y Asignatura

Tecnología e Informática - Tecnología

Edad

 • No hay restriccion de edad

Herramientas

 • Audio
 • Auto Aplicaciones
 • Bases de datos
 • Blogs
 • Encuestas
 • Escritura colaborativa

Tarea

Recerca a la web de informació sobre l''ús didàctic d''Internet com a entorn d'aprenentage

Procesos

 • Creació de 2 grups de 4 alumnes
 • Distribució de les tasques intragupals: 1 execució, relació i gestió del temps, (1  alumne responsable de cada tasca)
 • Recerca les webs de referencia per tal de resoldre les preguntes
  1. Què ès Internet 1.0,  2.0 i 3.0?
  2. Què vol dir PLE?
  3. Qui, On, Quan s'ha desenvolupat l'idea de PLE?
  4. Per a què serveix un PLE?
 • Elaboració de material didactic per la difussio de l''informació

Recursos

http://aula.virtual.ucv.cl/wordpress/entornos-personales-de-aprendizaje-como-sistemas-de-gestion/

http://tallerple.wordpress.com/1-ple/

http://maestros20.webnode.es/ple-entornos-de-aprendizaje-/como-crear-tu-ple/

http://juandomingofarnos.wordpress.com/2011/02/28/100-herramientas-de-la-web-2-0-para-el-aula/

 

Evaluación

El sistema d''avaluacio de aqueste Webquest es centre en 5 aspectes claus

Execució de la tasca individual assignada

Execució de la tasca a nivell grupal

coordinació intragrupal

gestió del temps

actitud davant de l'aprenentatge i el treball col·laboratiu

La puntuació es farà en 3 fases 1 autoavaluació, coavaluació per part dels membres del grup i 3 avaluacions del grup contrari

Es puntuarà segons una escala d'1 a 5, essent 1 molt malament i 5 molt bé

Dintre de la tasca individual assignada, s''ha de valorar: la correcta execució (sense valorar aspectes actitudinals) que resten per a la gestió del temps i les actituds vers el grup i l''aprenentatge

 

Notas

.

Créditos

Autor:

Proyecto creado por Amparo Sota Antoñanzas - utilizando a eduteka.org

Fecha de publicación: 2016-03-17 09:40:30
Responsive image

*Nota: toda la información que aparece en los Proyectos de Clase y WebQuest del portal educativo Eduteka es creada por los usuarios del portal.