logo eduetka

WebQuest

Pizarra digital Interactiva

Introducción

Les PDI tenen moltes posssibilitats didactiques i els formadors necessitem coneixerles per treure el maxim profit a aquest recurs.

estudiarem les seves caracteristiques,funcionalitat, avantatges i recomendacions d'us
 

Area y Asignatura

Tecnología e Informática - Tecnología

Edad

 • No hay restriccion de edad

Herramientas

 • Audio
 • Auto Aplicaciones
 • Bases de datos
 • Blogs
 • Calendarios
 • Encuestas
 • Escritura colaborativa

Tarea

Recerca d'informació a Internet sobre les caracteristiques i l'us didactic de la PDI.

Procesos

 1. Creació grups de 4 alumnes
 2. Distribució de les tasques intragrupals: 1 execució, relació i gestió del temps, (2 o 3 alumnes responsables de cada tasca)
 3. Recerca les webs de referencia per tal de resoldre les preguntes
  1. Com funciona una pissarra digital interactiva?
   1. Quin son els components?  (ordenador, projector multimedia, aplicació informàtica)
   2. Quina finalitat didàctica li podem donar?.
   3. Quines eines específiques té?
   4. on s'ha d'ubicar?
 4. Respondre a les preguntes a una 

Evaluación

.

El sistema d'avaluacio de aqueste Webquest es centre en 5 aspectes claus

Ejecució de la tasque individual asignada

Ejecució de la tasque a nivel grupal

coordinació intragrupal

gestio del temps

actitud davant del aprenentatge i el treball col:laboratiu

La puntuació es farà en 3 fases 1 autoavaluació, coavaluació per part dels membres del grup i 3 avaluació del grup contrari

Es puntuara segons una escala de 1 a 5, esent 1 molt malament i 5 molt bé

Dintre de la tasque individual asignada, s'ha de valorar: la correcta ejecució (sense valorar aspectes actitudinals) que resten per a la gestió del temps i les actituds vers el grup i l'aprenentatge

Notas

.

Créditos

Autor:

Proyecto creado por Amparo Sota Antoñanzas - utilizando a eduteka.org

Fecha de publicación: 2016-03-17 11:26:00
Responsive image

*Nota: toda la información que aparece en los Proyectos de Clase y WebQuest del portal educativo Eduteka es creada por los usuarios del portal.