Versión Estudiante

Els Minerals

BLANCA RIBAS ARUMI
Spain - Barcelona
Generalitat de Catalunya

Área

Ciencias Naturales - Biología

Edad

8-9

Introducción

Els minerals, juntament amb les roques, són elements que es troben a l'escorça de la Terra. La diferència entre una roca i un mineral és que els minerals són els elements que constitueixen les roques, és a dir, que les roques sempre estan constituïdes per dos o més tipus de minerals.

És apassionant imaginar com la natura pot produir minerals de formes tan perfectes com el quars o la pirita, de colors tan intensos com les àgates o el cinabri, tan tous com el talc i tan durs com el diamant, tan pesants com la galena, o que puguin ser làmines fines i elàstiques com la mica, i fins i tot que siguin magnètics i atreguin el ferro. 

A més a més de recordar què són, com són i per què fem servir els minerals, aquesta pàgina ens servirà per investigar on trobem minerals i com ho fem per extreure'ls de la terra.

                                                                                        


Tarea

Sou alumnes de 4t i la vostra tasca és descobrir:

1- ON ES TROBEN ELS MINERALS?

2- COM S'EXTREUEN? 

Per parelles, buscareu en els links que trobareu a continuació tota la informació que us ajudi a respondre aquestes preguntes.

Anotareu en un full de paper tot allò que penseu que hi està relacionat i, a la següent sessió, compartireu amb tota la classe les vostres troballes.

                                                                                    


Proceso

Per dur a terme la tasca cal:

- Asseure'us amb el vostre company o companya i trobar un espai on estigueu còmodes.

- Tenir a mà paper, llapis i goma per anotar tota la informació que s'us demana.
                                                                                                                                                                    
- Anar als links que teniu a continuació i llegir atentament tota la informació.

- Comentar amb el vostre company o companya la informació i decidir si us servirà o no.

- Anotar al paper de manera ordenada la informació que haureu seleccionat.

                                                                                   


Recursos

Aquests links us proporcionaran la informació que necessiteu per investigar on trobem minerals i com els extraiem. Llegiu-los amb atenció!

Ciències de la Terra - http://www.xtec.cat/ceipalber/ciencia/mineroca/minerals.htm
Roques i minerals - https://www.slideshare.net/pilarmogent2009/roques-i-minerals-11354028
Els minerals - http://apliense.xtec.cat/prestatgeria/a8030431_2240/llibre/bookcontents.php?page=3§ion=4&viewis=&username=
Com s'extreuen els minerals? - https://es.slideshare.net/JosepBroch/els-minerals-11275308

                                                                              


Evaluación

Quan presenteu les vostres troballes a la resta de la classe, es tindrà en compte que parleu alt i clar, i sense llegir la informació directament del paper. Ara sou experts en aquest tema i podeu explicar qualsevol detall sense haver de llegir.

Es tindrà en compte que la informació que heu escrit al paper sigui la que s'us demanava. A més a més, com ja sabeu, cal que estigui ben escrita, sense faltes, amb bona lletra i bona presentació.

                  


Conclusión

Una vegada hagi finalitzat la recerca a través d'aquesta Webquest, farem una sessió en què parlarem de què ens sembla la manera com els humans extraiem els minerals i traurem algunes conclusions.

També expressarem com ens hem sentit fent la recerca amb el Webquest, si ha estat fàcil o difícil, si creieu que és útil o no, etc. amb la finalitat de millorar aquesta estratègia.

                                                                                   


Notas

Xtec

Edu365

Wikipedia

Slideshare


Creditos

Autor: BLANCA RIBAS ARUMI , Proyecto creado 24 de Septiembre de 2018


    URL:


    Etiquetas:


    Inicio | Registro | Quienes Somos | Edukatic | Políticas de Uso | Uso de datos personales | Universidad Icesi | RSS

    Copyright: eduteka 2001-2017 | Desarrollado por Boris Sánchez Molano | Icons made by Freepik from www.flaticon.com